Vermarkting

Duurzame vis en garnalen naar de markt

Goed beheerde vispopulaties en met name garnalen vormen een zeer duurzaam aandeel van de jaarlijkse mondiale consumptie, zeker vergeleken met bijvoorbeeld vlees dat een zeer grote footprint kent. Veel vlees wordt van over de oceaan gehaald, maar streekgebonden vis komt “uit eigen zee”.

Ondanks dat vis historisch de basis vormde voor de dagelijkse Nederlandse warme maaltijd, wordt in Nederland relatief weinig vis gegeten. De vermarkting van vis, garnalen en bijproducten verdient daarom continue aandacht.

Vermarkting

 

Vermarkting draait om het bij de consument krijgen van de vis. Acceptatie van seafood in het wekelijks menu maakt daar onderdeel van uit. De visserij kan inspelen op de nieuwe vraag naar duurzame en regionale producten. Erfgoed, visserijhistorie, eetcultuur (gastronomie) grijpen hierbij in elkaar waarbij er ook meer waardering ontstaat voor de visser zelf. Authenticiteit van visproducten wordt hierbij steeds belangrijker.

Om de visserij voor Noord Nederland te behouden en om te gaan met toenemende regeldruk, duurzame transitie en concurrentie van buiten Europa zijn nieuwe organisatievormen en modern ondernemerschap in de maak. Hierbij wordt de verbinding gemaakt tussen visserij, recreatie, gastronomie, kennisinstellingen, beheerders van de (Wadden)zee en milieu organisaties.