Thema's

Innovatiethema's

De innovatie agenda voor de visserijsector Lauwersoog – Zoutkamp is ontwikkeld vanuit het EU Interreg project North Sea Fish en is overgedragen aan Blueport Lauwersoog als beheerder en coördinator vanuit het bedrijfsleven. Basis vormen de ingrediënten die de afgelopen jaren door vissers, verwerkende bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn aangedragen.

De innovatie agenda is onderverdeeld in zes thema’s. Dit hadden er meer of minder kunnen zijn en zijn vooral bedoeld om een breed overzicht te schetsen van de ontwikkelpotentie van de regionale visserij. De innovatie agenda is geen uitgekristalliseerd programma, maar bestaat uit tal van initiatieven, concepten en ideeën die elk een eigen ontwikkelingspad kennen. Sommigen zijn in het stadium van uitvoering, sommige zijn nog slechts een wens. Aan elk thema zijn diverse projecten gekoppeld.

Deze projecten vinden hun oorsprong bij een keur aan initiatiefnemers en betrokken partijen. Voor sommige projecten is subsidie verkregen via het Europees Visserijfonds (EVF. nu EMFF), Interreg North Sea Region, Waddenfonds of Provincies.

Rol van Blueport Lauwersoog

Blueport Lauwersoog is zeker niet in alle gevallen initiatiefnemer of partner en speelt alleen daar waar dit nodig wordt gevonden door de betrokken organisaties een coördinerende rol tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Doordat Blueport Lauwersoog geworteld is in de regionale economie fungeert zij wel als doorgeefluik van informatie en kan zij belangeloos mensen met elkaar in contact brengen.

De thema’s in de innovatie agenda betreffen productinnovatie, proces- en keteninnovatie, hardware & infra, energie, vermarkting en sociale innovatie. Ze zijn alle herkenbaar aan een eigen icoon.

Meehelpen aan innovatie kansen?

Neem contact op