Sociale innovatie

Uit en thuis

Elke ondernemer is bekend met de noodzakelijkheid van een krachtig thuisfront. Technieken zijn fors verbeterd, maar nog steeds is vissen een relatief zwaar beroep en zijn de meeste vissers van maandagochtend in de nacht tot donderdagmiddag fulltime op zee.

Om het vissersbedrijf draaiende te houden is een goed functionerend sociaal vangnet, een gedegen opleiding en comfort en veiligheid aan boord zeer belangrijk. De verwevenheid met de wal wordt sinds jaar en dag zichtbaar met vlaggetjesdag, visserijfeesten en de regionale Dag van de Garnaal.

Sociale innovatie

 

Moderne bedrijfsvoering

Het vissersbedrijf is inmiddels zeer gespecialiseerd en maakt gebruik van moderne technieken. Vissers zijn niet zelden beter dan ingenieurs en biologen op de hoogte van vismigratiepatronen en veranderingen in de vele stromen van het Waddengebied. Uitgebreide kennis van het functioneren van de zoute natuur gaat gepaard met kennis van radar, electronische vangstlogboeken, kookprocessen aan boord en complexe regelgeving.

Vissers hebben elkaar op zee en in de haven dus nodig. Om een faire prijs te krijgen voor hun product is het nodig om voldoende gewicht in de schaal te leggen tegenover handelaars en grote opkopers zoals supermarkten. Bovenop dit alles komt nog de noodzaak om tijd vrij te maken voor integratie van de visserij in de foodsector, betrokken te zijn bij beleidsontwikkeling, nieuwe innovaties vorm te geven, mensen aan boord op te leiden, een onderneming draaiende te houden en bovenal ook een privéleven te hebben. Sociale innovatie is daarmee een minsten zo grote uitdaging voor de visserij als alle andere thema’s.