Proces- en keteninnovatie

Vernieuwingen in de keten

Proces- en keteninnovatie betreft vernieuwingen in de hele keten van vangst tot retail aan de consument. Het gaat hierbij om vernieuwingen in de behandeling van vis of garnalen of om nieuwe vormen van samenwerking en uitwisseling tussen partijen die in de visserijsector actief zijn. Belangrijke onderwerpen zijn hygiëne in de keten, goede koeling, juiste behandeling van de vangst aan boord en traceerbaarheid van productinformatie. Keten- en procesinnovatie


 

Naast deze concrete maatregelen werkt de keten gezamenlijk aan verdere verduurzaming van de visserij. Met name het behoud en beheer van gezonde vispopulaties staan hierin centraal. De afspraken in Europees verband en met milieuorganisaties over visserijbeperkingen vergen aanpassingen aan boord en in havens. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals bijvangst, het sluiten van visserijgronden, seizoensgebonden vissen, quotering en het limiteren van de uitstoot.