Organisatie

Visserijsector Lauwersoog - Zoutkamp

De Stichting BluePort Lauwersoog is opgericht op 5 maart 2012 Kaart Blueports Nederland

Daarnaast houdt BluePort Lauwersoog zich bezig met het stimuleren van samenwerking tussen vissers onderling en tussen vissers en de partijen in de visketen met als doel het vormgeven van duurzame visserij. Tenslotte heeft Stichting BluePort Lauwersoog zich als doel gesteld het in contact brengen van de consument met duurzame visproducten en het versterken van kennis en ondernemerschap.

BluePort Lauwersoog is één van de vijf BluePorts die in Nederland zijn opgericht. De andere BluePorts zijn: BluePort Urk, BluePort Oosterschelde, BluePort Noord-West Nederland en BluePort Zuid-West Nederland. Daarnaast is er ook nog een overlegorgaan waar alle vijf BluePort onder vallen, namelijk het Platform Visserijinnovatie & BluePorts (PVB).