Nieuws

Innovatie agenda & Blueport

Binnen het per 1 januari afgeronde Europese project North Sea Fish heeft Douwe Hollenga als contactpersoon visserij diverse ingrediënten gekregen en verzameld die aantonen dat het visserijcluster Lauwersoog – Zoutkamp volop ontwikkelingspotentieel heeft. Een deel van de resultaten van North Sea Fish worden en zijn al zichtbaar binnen de projecten die in en om de haven spelen.

Blueport Lauwersoog heeft zich bereid verklaard om een rol te spelen in het behouden van de kennis, informatie en het netwerk dat North Sea Fish achterlaat. De bouwstenen voor innovatie in de (garnalen)visserijsector, aangevuld met de projecten van Blueport Lauwersoog, zijn onderverdeeld in een zestal thema’s die samen de Innovatie Agenda vormen voor Lauwersoog en Zoutkamp.

Innovatie staat niet stil en zo is ook de Innovatie Agenda een beweging in wording waaraan elke speler in de visserijketen op zijn of haar manier vorm geeft. Kenmerk van de diverse projecten is naast het wisselend eigenaarschap dat ze allen voortkomen uit de eigen kracht van de regionale visserij vanuit de Lauwersmeerregio. Daarnaast zijn bij vrijwel alle project meerdere schakels in de keten betrokken: vissers, handelaars, verwerkers en retailers.

Opgeteld vormen alle initiatieven een krachtige drive die vorm geeft aan de duurzame transitie van de kleinschalige visserij en garnalenvisserij. Voor het Noorden van Groningen en Friesland betekent dit behoud en potentiële groei van de werkgelegenheid en de regionale visserij economie. Het innovatiepotentieel biedt kansen voor nieuwe toegevoegde waarde voor de consument, food sector en kennisinstellingen.

Lees hier meer over de zes thema's en alle kansen voor het Noorden