Innovatie Agenda

De visserijsector in de Haven Lauwersoog is regionaal een belangrijke factor van werkgelegenheid. De visserijsector vertegenwoordigd met 5% een belangrijk aandeel van de totale werkgelegenheid in gemeente De Marne. Het aantal vissers bedraagt circa 180, daarnaast zijn -volgens berekeningen van het Landbouw Economisch Instituut- met de visserij in Lauwersoog aan directe en indirecte werkgelegenheid in de regio zo'n 250 tot 300 fte's gemoeid.

De haven van Lauwersoog is in gebruik bij 60 tot 80 kotters uit Nederland, Denemarken en Duitsland. In het Rapport Impact ontwikkeling Lauwersoog 2010 is becijferd dat de ontwikkeling van een (meer) duurzame visserij in de Haven Lauwersoog van belang is voor het behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid.