Hardware en infra

Van schepen tot verpakkingen

Dit thema gaat over noodzakelijke vernieuwingen en investeringen in de hardware die nodig is voor visserij. Dit kunnen grootschalige projecten zijn zoals kades en andere haveninfrastructuur, maar ook aanpassingen aan schepen, de ontwikkeling van duurzaam vistuig of vernieuwingen in machines die nodig zijn voor de verwerking. Niet alle investeringen zijn in zichzelf state-of-the-art, maar deze vormen wel een harde randvoorwaarde voor het functioneren van een duurzame visserijvloot en uitbreiding van de productie. Hardware & infra

 

In de visserijsector zijn forse stappen gezet met de ontwikkeling van het veel duurzamere machinaal pellen. Sea food is onderhevig aan bederf en moet daarom goed verpakt, gekoeld en gedistribueerd worden. Om vis en garnalen zonder kwaliteitsverlies langer vers te laten zijn en sneller bij de consument te kunnen krijgen zijn nieuwe technieken ontwikkelbaar.