Energie & footprint

Footprint

Onder dit thema zijn alle ontwikkelingen samengebracht die leiden tot de afname van de footprint van de visserijsector. Het gaat hierbij om economische en groene verduurzaming. Kostenbesparing en energiebesparing gaan hierbij hand in hand, maar ook nu nog onrendabele maatregelen verdienen tijd en voorbereiding om op tijd klaar te zijn als de gelegenheid zich voordoet. Energie en footrprint

 

In dit verband loopt de visserij aan tegen de grenzen van de olieprijs en de stand van de techniek. Het economisch haalbare gebruik van alternatieve energiebronnen hangt hier grotendeels van af, ook omdat de omstandigheden op zee (zout water, weer en wind) bijna gelijk kapitaalintensief zijn.

Nog betere vistuigen ontzien ondermaatse vis en het rijke bodemleven, maar leiden ook tot minder brandstofverbruik. De visserij in Noord West Europa gaat wereldwijd aan kop wat betreft duurzaam vissen. Aan wal kan winst gehaald worden door samen slim om te gaan met schaalgrootte wat betreft energieopwekking, -verbruik en koeling.