Disclaimer

Disclaimer voor http://www.blueport-lauwersoog.nl

Blueport Lauwersoog, verleent u hierbij toegang tot http://www.blueport-lauwersoog.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Blueport Lauwersoog behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.blueport-lauwersoog.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Blueport Lauwersoog spant zich in om de inhoud van http://www.blueport-lauwersoog.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.blueport-lauwersoog.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blueport Lauwersoog

Voor op http://www.blueport-lauwersoog.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blueport Lauwersoog nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blueport Lauwersoog en haar licentiegevers uitgezonderd het beeldmateriaal wat van derden is verkregen.

Blueport Lauwersoog heeft haar uiterste best gedaan om waar mogelijk de originele bron of rechthebbende(n) te vermelden. Meent u recht te kunnen doen gelden op bepaald materiaal, stelt u Blueport Lauwersoog dan zo snel mogelijk hiervan op de hoogte zodat hieraan kan worden voldaan.

De inhoud van http://www.blueport-lauwersoog.nl is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-GelijkDelen-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van http://www.blueport-lauwersoog.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.