Home

Lauwersoog - Zoutkamp

Lauwersoog vormt na de sluiting van de Lauwerszee in de jaren '60 de voorpost van visserij vanuit het Lauwersmeergebied. De bulk van de aanlandingen rondom de visafslag Lauwersoog wordt gevormd door garnalen. Deze vormen de bron van de grootschalige handel en verwerking hiervan.

Lauwersoog vormt daarmee een van de grootste garnalenhavens rondom de Noordzee. Daarnaast is in de regio een aantal flexibele kleinschaligere visserijen actief in het binnenwater en op het Wad. Gebruik makend van niches in de (regionale) markt houden zij indirect ook de visserij en eetcultuur in stand.

Visserij

De visserij is een van de oudste economische sectoren in Nederland en is sterk geworteld in onze culturele tradities. De meeste vissers vanuit Lauwersoog en Zoutkamp zijn van maandagochtend zeer vroeg tot donderdag- of vrijdagmiddag op zee. Een deel van de (garnalen)visserijbedrijven is zelfstandig, een ander deel vaart op contract.

De visserij functioneert per definitie internationaal, omdat visserijgronden niet ophouden bij de grens. Er is dan ook regelmatig contact met vissers uit Duitsland en Denemarken en afhankelijk van hun positie op zee op de laatste visdag wordt veel gebruik gemaakt van andere havens dan de thuishaven. In Lauwersoog liggen gemiddeld zo'n 60 tot 80 kotters.